• Inloggen
 • Woningcorporatie nieuwe werkelijkheid

  Van regels tot uitvoering.

  In dit boek geeft onze partner Hans van Vark RA. een heldere en toegankelijke update in de fors gewijzigde regelgeving voor de corporatie sector.

 • Zorgmarketing binnen uw organisatie

  Marketing is een continu proces.

  ontdek en vertaal de behoeften en wensen van de zorgvrager, perifere doelgroepen en inkopende partijen in concurrentievoordelen voor de organisatie.

 • Alle meldkamers: één organisatievorm

  VB-groep ondersteunt complex proces

  De organisaties van Meldkamers van Ambulance, Brandweer en Politie bevinden zich in een transitieproces naar één landelijke organisatievorm.

 • Integraal risicomanagement (IRM)

  Goed risicomanagement is essentieel

  In de gezondheidszorg bestaat de neiging om vooral aandacht te besteden aan financiële risico’s en aan kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg.

 • Capaciteitsonderzoek zorg naar 2020

  Inzicht in de samenstelling van uw bevolking

  Heeft u inzicht in de samenstelling van uw bevolking in de komende jaren? Wat betekent dat voor de behoefte aan zorg en de benodigde zorgvoorzieningen?

 • Gezondsheidscentra 1½

  Verbinding tussen 1e en 2e lijns zorg

  VB zorg is in staat om de initiatiefnemers van een gezondheidscentra 1½ van de tekentafel tot de oplevering te ondersteunen.

 • Interactieve Due Diligence

  Succesvolle fusie op alle fronten

  Financieel, juridisch en fiscaal, maar ook op processen, klantperceptie, bejegening, cultuur, mentaliteit, kwaliteit, innovatieve kracht en niet te vergeten leiderschap.

 • Toekomstbestendigheid langdurige zorg

  Krijg grip op eigen kracht van de organisatie

  Met deze scan krijgt het management van de langdurige zorginstelling zicht op haar toekomstbestendigheid. Waar zit de veranderkracht?

Full service dienstverlener voor het maatschappelijk veld

VB groep verleent diensten op de terreinen zorg, wonen, welzijn, maatschappelijke ondersteuning en werk. Met een netwerk van deskundige partners kunnen wij alle vraagstukken van een passende oplossing voorzien. We doen dit effectief en efficiënt.

 • VB groep acteert/ adviseert aan de stuurkant bij koersbepaling, strategische keuzes, inrichting en operatie.
 • VB groep acteert/ adviseert aan de beheerkant met financiën, monitoring en control.
 • Vanuit de kernwaarden integraal, verbindend, duurzaam en oplossingsgericht zijn de sleutelbegrippen kwaliteit, betrokkenheid, een praktische aanpak en enthousiasme.

Wij zijn met name thuis in het maatschappelijk middenveld:

 • gemeenten
 • thuiszorg
 • ouderenzorg
 • welzijn en maatschappelijk werk
 • jeugdzorg
 • gehandicaptenzorg (verstandelijk en lichamelijk)
 • psychiatrie
 • ziekenhuizen
 • woningcorporaties

VB groep biedt een aantal concrete diensten/ producten aan. Onze diensten vindt u op de volgende pagina.

Graag gaan we met u in gesprek over onze diensten of aanverwante producten.